Kallio Kipinöi ohjelmia kerätään

11.9.2018

Kuva: Ahti Kannisto
Kuva: Ahti Kannisto

Tuo tapahtumasi osaksi Kallion kulttuuriviikkoa. Kallio Kipinöi 2018 järjestetään marraskuussa 16.11. - 25.11. Tapahtumatietojen deadline on 16.10.

Kallio Kipinöi –kulttuuriviikko on itsenäisesti tuotettujen tapahtumien kokonaisuus. Tekijöinä erilaiset toimijat Kalliossa ja sen lähialueilla. Kallio Kipinöi –viikko on yksi Suomen vanhimmista kaupunkikulttuuri tapahtumista, joka järjesään nyt 22. kerran.

 

Ohjelmasisällön muotoa ei ole rajattu. Se voi olla esimerkiksi näyttely, esitys, konsertti, keskustelu, työpaja tai esitelmä. Rajoituksena ovat ohjelmat joiden päämotiiviksi katsotaan poliittisen tai uskonnollisen aatteen levittäminen.

Voit ilmoittaa tapahtumasi mukaan Kallio Kipinöi –ohjelmaan Kallion Kulttuuriverkoston www-sivujen kohdasta ilmoita tapahtuma, tai sähköpostilla: kipinoiohjelmat@gmail.com. Tapahtumatiedot julkaistaan Tapahtumakalenterissa (verkkosivut, sosiaalinen media) ja printtijulkaisussa. Kulttuuriverkosto huolehtii tapahtuman yleistiedotuksesta medialle. https://www.kallionkulttuuriverkosto.fi/kalliokipinoi/