Jamit - työpajat itseilmaisusta kiinnostuneille

Jamit ovat maksuttomia työpajoja itseilmaisusta kiinnostuneille jammailijoille. Niiden pohjana on kehollisuus, itsensä kuunteleminen ja yhdessäolo. Jamityöpajoista voit valita seuraavat: Motion Jam, Language Jam ja Voice Jam.

Työpajat on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka kaipaat arkeesi pysähtymistä ja kohtaamista sekä vapautumista henkisestä ja fyysisestä kuormituksesta. Jokainen työpaja sisältää ohjattuja liikkeitä, jotka herättävät ja vahvistavat itsensä kuuntelemista. Mitään pohjataitoja tai -tietoja entuudestaan ei vaadita, vaan kaikki tapahtuu omien tuntemustesi mukaan. Voit osallistua joko vain yhteen työpajaan tai olla mukana useammassa.

Kallion Kulttuuriverkoston toiminnan parissa jameja järjestää Vita Linfast, vita.linfast(at)gmail.com

motion jam

Motion Jam on kehon ja liikkeen työpaja, jossa luodaan ohjaajan avustuksella yhdessä tilaa keholle vapautua jännityksistään ja löytää tasapainoa. Työpajan aikana keskitytään sekä kehon eri osa-alueisiin että niiden tuntemuksiin.

Language jam

Language Jam on kirjoittamisen ja kielen työpaja, jossa kirjoittamisen ja lausunnan kautta luodaan yhteyttä omiin tunteisiin ja ilmaistaan ne. Liike auttaa luomaan yhteyden itseen.

voice jam

Voice Jam on äänenkäytön työpaja. Laulutaitoja ei tarvita - riittää, että on avoin mieli ja kiinnostus tutkia äänen voimaa ja mahdollisuuksia.