Kallio Kukkii ja Kipinöi yleiset toimintaperiaatteet

Työnjako ja vastuut

Kukin ohjelmantuottaja vastaa itse tapahtumansa järjestelyistä ja turvallisuudesta ja on näin myös tapahtumansa vastuullinen tuottaja. Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.

Kallion Kulttuuriverkosto kokoaa ohjelmat ja julkaisee tapahtumatiedot kulttuuriviikon ohjelmalehdessä. Kallion Kulttuuriverkosto vastaa myös kulttuuriviikon yleisluonteisesta tiedottamisesta.

Tapaamiset

Kallion Kulttuuriverkosto kutsuu tapahtumanjärjestäjät yhteiseen tapaamiseen tarvittaessa kulttuuriviikon suunnitteluvaiheessa. Tapaamisiin ovat tervetulleita myös esiintyjäehdokkaat ja vapaaehtoiset. Ne ovat vapaamuotoisia tiedotus-, verkostoitumis- ja suunnittelutilanteita. Osallistuminen niihin on tapahtumanjärjestäjille vapaaehtoista. Niiden kesto on osallistujien ja keskustelun määrästä riippuen puolesta tunnista kahteen tuntiin.

Helsingin kaupungin sivuille on koottu kattavasti tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista joista tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia. Katso linkki: https://www.myhelsinki.fi/fi/tapahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n-ohjeet


Ohjelmalehti ja muu tiedotus

  • Tapahtuman järjestäjä ilmoittaa tapahtumansa tiedot ohjelmalehden ilmaisiin rivi-ilmoituksiin dead-line päivään mennessä. Dead-line on yleensä noin kuukautta ennen kulttuuriviikon alkamista ja sen tarkka ajankohta kannattaa tarkistaa kulttuuriverkoston internet-sivuilta.
  • Ohjelmalehden koko on A4 ja se on osittain 4-värinen.
  • Kallion Kulttuuriverkosto ottaa oikeuden lyhentää tapahtumien tekstejä lehteen sopivaksi.
  • Lehdestä voi ostaa myös maksullista mainostilaa. Tiedustelut kallion.kulttuuriverkosto@gmail.com.
  • Lehti ja juliste tulevat jakeluun viimeistään noin viikkoa ennen kulttuuriviikon alkamista. Niitä on jakelupisteissä ja ilmoitustauluilla eri puolilla Kalliota. Voit noutaa lehtiä ja julisteita Kallion kirjastosta jaettavaksi omassa toimipisteessäsi, tuttavapiirissäsi ja naapurustossasi.
  • Ohjelmatuottajien kannattaa markkinoida myös itse omia tapahtumiaan. Kallio Kukkiin ja Kallio Kipinöin logoja ja julistepohjia on ladattavissa Kallion Kulttuuriverkoston www-sivuilla tapahtuman järjestäjien omaan tiedotukseen ja viestintään.
  • Kallion Kulttuuriverkosto tiedottaa kulttuuriviikosta medialle lehdistötiedottein ja omien mediakontaktiensa välityksellä.
  • Ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan ohjelmalehden lisäksi yleensä myös Kallio-lehdessä ja Kallion Kulttuuriverkoston internetsivuilla.
  • Kulttuuriviikosta ja sen ohjelmasta tiedotetaan Facebookissa. Tapahtumanjärjestäjät voivat saada päivitysoikeudet Kallio Kukkiin/Kallio Kipinöin Facebook-sivuille, jolloin he voivat tehokkaammin tiedottaa siellä omista tapahtumistaan.