Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste yhdistyksen jäsenrekisteristä.


1. Rekisterinpitäjä

Kallion Kulttuuriverkosto ry
Y-tunnus 2131306-5

2. Yhteysteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Kallion Kulttuuriverkosto ry
Sähköposti: kallion.kulttuuriverkosto@gmail.com

3. Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin nimi on Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenrekisteri.

Rekisteri on yhdistyslain 11 §:n tarkoittama jäsenluettelo Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenistä. Sen tietoja käytetään yhteydenpitoon jäsenistön kanssa ja jäsenmaksujen laskuttamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

  • Jäsenen perustiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Maininta yhdistyksen hallitukseen kuulumisesta ja työryhmien toimintaan osallistumisesta
  • Yhdistyksen sääntöjen mukainen jäsenlaji jos muu kuin varsinainen jäsen.
  • Jäsenmaksun maksuajankohta (kk/vv)
  • Jäsenen itse mahdollisesti antamat lisätiedot (esim. työnantajan nimi tai ammatti)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilöiden omasta ilmoituksesta, toimintojen osallistujaluetteloista ja jäsenmaksusuorituksista. Jäsenet voivat myös itse päivittää omia tietojaan verkkopalvelun (www.kallionkulttuuriverkosto.fi) kautta omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mitään Kallion Kulttuuriverkosto ry:n jäsenrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman henkilön erillistä suostumusta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä käsittelee ainoastaan jäsenrekisterivastaava ja mahdolliset muut Kallion Kulttuuriverkoston hallituksen nimeämät henkilöt. Jäsenrekisteri sijaitsee Yhdistysavain-järjestelmässä, jonka suojauksesta ja tietoturvasta vastaa Avoine Oy. Palvelimet sijaitsevat fyysisesti suojatussa tilassa. Jäsenrekisterin käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään kirjautumiseksi.

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana. Paperilla olevat tiedot tuhotaan välittömän käyttötarpeen jälkeen asianmukaisesti silppuamalla aineisto.