Helsingin kaupungin ohjeet tapahtumanjärjestäjille

Helsingin kaupungin sivuille on koottu kattavasti tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista, joista tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia.

Hyödyllisiä tietokantoja

Erilaiset virastot ja julkishallinnolliset laitokset ovat siirtäneet arkistojaan nettiin ja näin arkistoaineistot ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Olemme listanneet tähän joukon avoimia tietokantoja. Listaa täydennetään.

Aurora-tietokanta: tietoja suomalaisista tieteen ja taiteen rahoittajista ja niiden rahoitushauista

Finna: tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista

Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston arkistoon tallennetut rakennuspiirustukset

Helsinki 1890-1910 kuvia (Flickr)

Helsinki ilmakuvina 1932–2012

Kansalliskirjaston verkkoarkisto

Karttarekisteri: Helsingin kaupunginarkistossa säilytettävien Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ja Helsingin kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston karttojen viitetiedot 

Kaupungin avoimena datana julkaistu tietojärjestelmäluettelo

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali: Museoviraston ylläpitämää tietoa muinaisjäännöksistä ja rakennetusta ympäristöstä

Museoviraston kuvakokoelmat: Kansallinen kulttuurihistoriallinen kuva-arkisto, jossa on maamme laajimmat kokoelmat Suomen historiasta, kulttuurihistoriasta, kansankulttuurista ja vieraista kulttuureista sekä rakennushistoriasta. Kokoelmiin kuuluu myös Journalistinen kuva-arkisto, joka koostuu suomalaisista lehtikuvakokoelmista. 

Radio- televisioarkisto

Rakennettu Helsinki 1812–2012

Signe Branderin kaikki 906 valokuvaa

 

Lisää arkistojen tietokantoja