Kevät- ja syyskokoukset

Kallion Kulttuuriverkoston jäsenet päättävät yhdistyksen toiminnasta kevät- ja syyskokouksissa. Kuka tahansa voi liittyä yhdistyksen jäseneksi ja tulla mukaan kokouksiin.

Syyskokouksessa päätetään muun muassa siitä, mitä seuraavana vuonna tehdään, miten toimintaa toteutetaan ja miten rahat tullaan käytettämään. Kokouksessa valitaan myös hallituksen jäsenet vastaamaan toimintasuunnitelman käytännön toteuttamisesta.

Kevätkokouksessa muun muassa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus ja päätetään, myönnetäänkö edellisen vuoden hallitukselle vastuuvapaus.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen toimintaa jäsenten syys- ja kevätkokouksissa päättämällä tavalla.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jos haluat jonkin asian hallituksen käsittelyyn, lähetä se sähköpostitse puheenjohtajalle viimeistään viikkoa ennen kokousta.