kallion kulttuuriverkoston visio

  • Ylläpidämme ja vahvistamme rooliamme alueen merkittävänä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan kokoajana.

  • Jaottelemme toimintamme selkeästi tavoitteiden alle ja vahvistamme verkostomaisuutta toimintatapanamme: yhdistämme Kallion alueen erilaiset toimijat aktiiviseksi jäseniään sekä muita alueen asukkaita ja yhteisöjä palvelevaksi verkostoksi.

  • Toivotamme uudet kalliolaiset tervetulleiksi - niin asukkaat, yrittäjät kuin erilaiset yhteisötkin.

  • Lisäämme kiinnostusta Kulttuuriverkostoa kohtaan, saamme monipuolisempia toimijoita mukaan ja kasvatamme jäsenmäärää.

  • Helpotamme mukaan tulemista selkiyttämällä prosessejamme, yhteistyökumppanuuksiamme ja viestintäämme.

  • Huomioimme entistä paremmin lapsiperheet ja olemme myös alueen nuorison keskuudessa entistä tunnetumpi ja arvostetumpi toimija.

Visio.jpg