tehdään yhdessä kallio!

Kallion Kulttuuriverkosto on aktiivinen joukko Kalliossa ja sen lähiympäristössä asuvia yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ja erilaisten tapahtumien ystäviä. Kulttuuriverkosto on toiminut yleishyödyllisenä, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomana yhdistyksenä pääosin vapaaehtoisvoimin vuodesta 2007, mutta sen juuret ovat vuoden 1994 Kallio Kukkii -festivaalissa.

Kallion Kulttuuriverkosto on olemassa, koska haluamme

 • tarjota Kallion alueen asukkaille ja erilaisille yhteisöille matalan kynnyksen mahdollisuuksia tutustua ja osallistua kulttuuritoimintaan

 • monipuolistaa alueen kulttuuritarjontaa ja elävöittää aluetta

 • auttaa alueen toimijoita löytämään toisensa ja toimimaan yhdessä

 • antaa ihmisille tilaisuuden hyödyntää ja lisätä osaamistaan toimintamme kautta

 • tukea asukkaita ja erilaisia yhteisöjä kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa sekä

 • lisätä paikallishistorian tuntemusta ja vahvistaa alueen asukkaiden ja toimijoiden kotiseutuylpeyttä.


Kallion Kulttuuriverkosto on Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistys, ja toimintaamme tukee Helsingin kaupunki.

Kallion Kulttuuriverkoston säännöt.

Vuoden 2018 toimintakertomus

arvomme

 1. Osallisuus: kuulluksi tuleminen, kunnioittava kohtaaminen ja vuorovaikutus

 2. Moniäänisyys: ennakkoluulottomuus, avoimuus erilaisuudelle ja avarakatseisuus

 3. Yhteisöllisyys: yhdessä tekeminen

 4. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus

 5. Paikallisuus

Kallion Kulttuuriverkoston hallitus 2019

Seija Sihvonen, puheenjohtaja, Kallio-kävelyt ja -luennot

Vita Linfast, varapuheenjohtaja, työpajat

Pihla Ruuskanen, sihteeri, kaupunkikulttuuri

Maiju Rohkea, rahastonhoitaja, monikulttuurisuus ja ruokakulttuuri

Leith Arar, hallituksen jäsen, kansanmusiikki

Reija Wihinen, hallituksen jäsen, tapahtumatuottaja: vaihtotapahtumat ja kirpputorit sekä asukasyhteisöllisyys ja Kalliossa toimivien yrittäjien yhteistyö; Kallion Kulttuuriverkoston toiminnan kehittäjä 31.12.2019 asti

Juhani Styrman, tuottaja

Yhteystiedot

kallion.kulttuuriverkosto(at)gmail.com

040 016 8461

Facebook

Instagram

LinkedIn

Open mic goes picnic.jpg
2019kukiikukkiensidontaa.jpg
IMG_8480.jpg